Jeg har alltid vært glad i å fortelle og lytte til andres fortellinger, skriftlig og muntlig. Derfor er jeg utdannet bibliotekar.

Jeg har også alltid vært glad i å utrykke meg visuelt og oppleve andres visuelle uttrykk.
Derfor arbeider jeg med tegning, akvarell, akryl og linotrykk, og bruker tid på å oppleve kunst på ulike arenaer.

Velkommen til web-galleriet mitt, og velkommen til å følge meg på Instagram!
Webdesign: Øystein Lande      oystla@lyse.net
Last updated: May  2016
Copyright 2010 - 2016 © Trine Lande. All rigths reserved
Trine Lande
 

Kildehagen
WYSIWYG Web Builder